12 Νοεμβρίου, 2021

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΖΑΧΑΡΩ

Διάνοιξη Μπούκας Καϊάφα Στο δήμο Ζαχάρως εκτελέστηκαν και εκτελούνται με κάθε διαθέσιμο μέσον εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις…

28 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» Ανακοίνωση για την πρόσληψη…