ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΩ

Επιθυμώ να διακόψω την παροχή υδροδότησης μου. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, προσκομίζοντας έναν πρόσφατο λογαριασμό νερού. Εκεί θα συμπληρώσετε μία  Αίτηση Διακοπής Παροχής Υδροδότησης . Προϋπόθεση για να ακολουθηθεί η αιτούμενη διαδικασία διακοπής, είναι να μην υπάρχει υπόλοιπο οφειλής στον εν λόγω λογαριασμό. Αν υπάρχει θα πρέπει να εξοφληθεί.