ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί νερού;

 

Η έκδοση λογαριασμών (ειδοποιητηρίων) πραγματοποείται ανά 2 μήνες για την Δημοτική Ενότητα …………..  ενώ για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου …………..   ανά 4 μήνες.