ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση εδώ: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΔΕΥΑΖ) ΣΟΧ 2-2021

Related Post

0 Comments

leave a comment