ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πιο εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση σας θα ήταν ωφέλιμο να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει της παρακάτω λίστας.

 • Για Νέα Σύνδεση Νερού
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για οριστική υδροδότηση ή για εργοταξιακή  υδροδότηση
  • Αντίγραφο καταστατικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας)
  • Ταυτότητα
  • ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο
 • Για Επανασύνδεση Νερού
  • Τελευταίος λογαριασμός νερού (εξοφλημένος)
  • Ταυτότητα
  • ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο

              *Για την επανασύνδεση νερού το κόστος είναι 18,60 €

 • Για Διακοπή Νερού
  • Ταυτότητα
  • Τελευταία ένδειξη υδρομέτρου
  • Τελευταίος λογαριασμός νερού (εξοφλημένος)

*Σε περίπτωση που δεν έχετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας, αν υπάρχει διαφορά των ενδείξεων (συστήματος –υδρομέτρου)  θα σας   αποσταλεί και ένας εξοφλητικός λογαριασμός.

 • Για αποχώρηση ενοικιαστή
  • Τελευταίος λογαριασμός νερού (εξοφλημένος)
  • Ταυτότητα
  • Ένδειξη υδρομέτρου για έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού
 • Για μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας (αλλαγή ονόματος καταναλωτή)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο, Γονική Παροχή, Μισθωτήριο από το TAXISNET κλπ.)
  • Απόδειξη ΔΕΗ οικιακής παροχής
  • Ταυτότητα
  • ΑΦΜ από επίσημο έγγραφο
  • Τελευταίος λογαριασμός νερού (εξοφλημένος)

Related Post

0 Comments

leave a comment