ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει η Δημοτική Αρχή της Ζαχάρως να προσαρμόζει την εξέλιξη της τεχνολογίας στις ανάγκες του δήμου και των πολιτών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής .   Προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης εικόνα στην λειτουργία ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης , υπεγράφη στο Δημαρχείο Ζαχάρως μεταξύ του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου και του Προέδρου της ΔΕΥΑΖ Δημήτρη Κλημαντίρη η σύμβαση του έργου :  « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 1.608.908,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» όπου μεταφέρθηκε στο σύνολό του από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» που είχε ενταχθεί αρχικά.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου , αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου διαρροών και εκσυγχρονισμού των αντλητικών συγκροτημάτων στο υπάρχον σύστημα υδροδότησης και τις υφιστάμενες υποδομές (πηγές, δεξαμενές, γεωτρήσεις και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα). Επίσης την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, του ενεργού εντοπισμού των απωλειών του δικτύου, του άμεσου ελέγχου και περιορισμού των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο και την βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος. Σε δηλώσεις τους οι κ.κ. Κ. Αλεξανδρόπουλος και Δ. Κλημαντίρης διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας όλων των οικιακών υδρομετρητών –έξυπνων μετρητών νέας γενιάς καθώς και των κύριων μετρητών του δικτύου της ΔΕΥΑ.  Επίσης την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής στις εξόδους των δεξαμενών, πηγών ,γεωτρήσεων και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα, όπου σε συνδυασμό με τους οικιακούς υδρομετρητές νέας γενιάς και τις συσκευές εντοπισμού νέας γενιάς, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι όποιες διαρροές στο δίκτυο.

Related Post

0 Comments

leave a comment